Norsk språkhistorie

Middelalder

Middelalderen var perioden mellom 500 e.Kr og 1500 e.Kr. I den tidlege middelalderen var det mykje fråflytting og barbariske invasjonar. Dei barbariske inntrengarane danna nye riker av det som vart...

Mellomnorsk språk

Før 1350 var det fullt muligt at ein nordmann ifrå nord ikkje kunne skjønne kva ein ifrå sør hadde skrevet på eit brev, men dette skulle snart endra seg. Mellomnorsk språk var mellom svartedauden,1...

Norrønt språk

På 1100-, 1200-, og 1300-talet blomstra det norrøne språket, både skriftleg of munnleg. Det skriftlege språket varierte mykje sidan det ikkje var reglar som stadfesta grammatikk eller rette skrivem...

Hei alle lesarar!

Denne bloggen er laga som ei oppgåve me har fått i norsk. Eg kjem til å leggje ut diverse tekstar som omhandlar norsk faget, men eg kjem og til å leggje ut diverse ting som eg vil dele med dykk.
Sindre

Sindre

17, Årdal

Eg er ein elev på Årdal VGS og har som oppgåve å lage ein blogg om Norsk historie, på nynorsk.

Kategorier

Arkiv

hits