Norrønt språk

På 1100-, 1200-, og 1300-talet blomstra det norrøne språket, både skriftleg of munnleg. Det skriftlege språket varierte mykje sidan det ikkje var reglar som stadfesta grammatikk eller rette skrivemåtar. Det fyrste språket blir kalla unormalisert norrønt, for språket varierar frå tekst til tekst. Normalisert norrønt kom ikkje før på 1800-talet. Da vart det laga reglar for korleis ein skulle bruka språket. 

Når det gjeld den munnlege delen av språket så var den også ulik frå plass til plass. Dei hadde ulike dialektar som me har i dag. Derfor går det an å finne ut kvar nokre tekstar ifrå middelalderen vart skrevet. For det var ulike dialektar frå Vestlandet, Østlandet og Trøndelag. 

Det er to ulike skriftspråk som vart brukt i norrøn tid. Det eldre runealfabetet, som hadde 24 tegn og vart brukt mellom 200-talet og 700-talet. Det yngre runealfabetet blei brukt utover 700-talet og heilt fram til 1200-talet, det hadde 16 tegn.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Sindre

Sindre

16, Årdal

Eg er ein elev på Årdal VGS og har som oppgåve å lage ein blogg om Norsk historie, på nynorsk.

Kategorier

Arkiv

hits